Meressä on vettä

Kallahden peruskoulun 9E:n LuTi-oppilaat kävivät tutkimassa vedenlaatua Kallahdessa. Tutkimuksen tarkoitus oli verrata vedenlaatua aiempien vuosien tuloksiin. Mittasimme näkösyvyyttä, happamuutta sekä typpi- ja …