Meressä on vettä

Vesianalyysit

Kallahden peruskoulun 9E:n LuTi-oppilaat kävivät tutkimassa vedenlaatua Kallahdessa. Tutkimuksen tarkoitus oli verrata vedenlaatua aiempien vuosien tuloksiin. Mittasimme näkösyvyyttä, happamuutta sekä typpi- ja fosforipitoisuuksia. Typpi ja fosfori ovat ravinteita, jotka aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä. Näkösyvyys taas kertoo veden kirkkaudesta. Näkösyvyys oli laskenut merkittävästi vuodesta 2013. Tänä vuonna näkösyvyys oli 1,8 metriä, kun viime vuonna se oli yli 2,8 metriä. Typpi- ja fosforipitoisuudet ovat pysyneet matalina.

Näkösyvyys

Toimittajina 9-luokan merikurssilaiset