Vuosaaren huoltajat kävivät arvokeskustelua 19.11.13

Vuosaaren koulujen arvokeskustelu tiistaina 19.11.201

                                                          MVuosaaren huoltajien arvokeskusteluiltaäärittelyä:


 • Arvo
  tarkoittaa asiaa, jota me pidämme tärkeänä, arvostettavana ja yhteistä hyvää edistävänä. Esim. rehellisyys.
 • Normi on puolestaan sääntö, laki, ohje ym., joka puolustaa / suojelee arvoa. Esim. älä valehtele.
 • Ihminen pohtii arvoja koko elämänsä ajan ja etsii vastausta ikiaikaisen kysymykseen ”mitä hyvä elämä on yksilön ja yhteisön tasolla”.
 • Nuoren oppimat ja omaksumat arvot vaikuttavat koko hänen elämänsä ajan.

 

Yhteensä 26 väittämää, jotka on johdettu Opetusviraston antamista suuremmista teemoista

–      Kodin ja koulun antama esimerkillä on suuri vaikutus
–      Haluan osallistua ja vaikuttaa koulun asioihin.
–      Haluan löytää omat vahvuuteni.
–   Uskallan tehdä omia valintoja.
–      Kunnioitan muiden mielipiteitä.
–      Kohtelen kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
–      Hyväksyn ja arvostan itseäni.
–      Edistän rauhallista ja turvallista ilmapiiriä.
–      Haluan auttaa toisia ja oppia toisilta.
–      Haluan, että oppilaat ja koulun aikuiset kunnioittavat ja arvostavat toisiaan.
–      Haluan olla arvostettu kavereiden silmissä.
–      Kannan oman vastuuni koulun siisteydestä ja viihtyisyydestä.
–      En hyväksy henkistä enkä fyysistä väkivaltaa.
–      Haluan turvallisen kouluympäristön.
–      Haluan, että oppimiselle annetaan aikaa.
–      Kannan vastuuta omasta käytöksestäni.
–      Voin olla oma itseni koulussa ja omassa luokassa.
–      Haluan, että minua kuunnellaan ja ymmärrän, että minun pitää kuunnella muita.
–      Saan apua mahdollisiin ongelmiini koulun aikuisilta.
–      Toivon, ettei ketään jätetä yksin.
–      Haluan, että koulussa on selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt.
–      Haluan olla ylpeä koulustani.
–      Haluan olla vastuussa omasta ja muiden opiskelurauhasta.
–      Sopeudun muutoksiin.
–      Ymmärrän, etten aina voi onnistua.
–      Haluan opiskella omaa tulevaisuuttani varten.
–      Luonnon hyvinvointi on minulle tärkeää.

Oppilaskuntapäivillä syksyn aikana oppilaat ovat pitäneet seuraavia asioita tärkeinä

– Ystävyys, Kunnioitustulosten ryhmittelyä, Luottamus, Ilo, Hauskuus ja Positiivisuus

Vuosaarelaiset nuoret nostivat esiin  seuraavia arvoja:

 • Haluan opiskella omaa tulevaisuuttani varten
  • En hyväksy fyysistä tai henkistä väkivaltaa
  • Haluan, että oppimiselle annetaan aikaa
  • Voin olla oma itseni koulussa ja omassa luokassa
  • Toivon, että ketään ei jätetä yksin
  • Luonnon hyvinvointi on minulle tärkeää
  • Haluan löytää omat vahvuuteni

Yhteenveto ja tahtotila huoltajien näkemyksistä vuosaarelaisten koulujen arvoista

 • tärkeitä asioitaPOSITIIVINEN KANNUSTAVUUS
  • MOTIVOINTI, OMIEN VAHVUUKSIEN LÖYTÄMINEN
 • YHTEISÖLLISYYS
  • ME HENGEN LÖYTÄMINEN, KODIN JA KOULUN HYVÄ YHTEISTYÖ
 • TURVALLISUUS
  • VÄKIVALLATTOMUUS (HENKINEN JA FYYSINEN)
 • VASTUULLISUUS
  • NOUDATETAAN KOULUN SÄÄNTÖJÄ, VASTUUNOTTAMINEN OMASTA KÄYTÖKSESTÄ, TYÖRAUHA,
 • OIKEUDENMUKAISUUS
  • TASAPUOLISUUS, REHELLISYYS