Kallahden peruskoulun vanhempainyhdistys KAVY ry

kevätesitekuva 2016

TULE MUKAAN

VANHEMPAINYHDISTYKSEN

TOIMINTAAN

– KOKO KYLÄ KASVATTAA

 

Kallahden peruskoulun vanhempainyhdistys KAVY ry

Tule mukaan vapaamuotoiseen ja rentoon toimintaan.

Näin voit tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa ja osaltasi lisätä koulun ja kotien välistä yhteistoimintaa verkostoituen samalla muiden vanhempien kanssa.

Yleistä vanhempainyhdistyksen toiminnasta

Kallahden peruskoulun vanhempainyhdistys (KAVY) on toiminut vuodesta 1992 lähtien. KAVY toimii yhdessä koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa koko kouluyhteisön hyväksi ja pyrkii edistämään osaltaan opetussuunnitelmaan kirjattua kodin ja koulun välistä yhteistyötä. KAVY on jäsenenä Suomen vanhempainliitossa. KAVY on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. KAVYn toimintaa johtaa vanhempainyhdistyksen hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitus toimii vapaaehtoispohjalta ja kokoontuu säännöllisesti lukukausien aikana. Kaikki hallituksen kokoukset ovat avoimia KAVYn jäsenille.

 

KAVYn tarkoituksena on

 • edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

 

Osallistua voi monella tavalla:

 • aktiivina tapahtumajärjestelyissä ja toiminnan kehittämisessä
 • tapahtumien ja tilaisuuksien toimihenkilönä
 • leipomalla erilaisiin tapahtumiin
 • maksamalla kannatusmaksun, joka mahdollistaa aktiivisen toiminnan


KAVYN TOIMINTAA KEVÄÄLLÄ 2016

 • Vanhempainillat ala- ja yläasteelle yhteistyössä koulun kanssa
 • Sääntömääräinen vuosikokous 29.2. klo 18
 • Kyläjuhla la 23.4.
 • Peli-illat koulun kentällä huhti-toukokuussa joka toinen keskiviikko

 

TAIDOT TISKIIN – hanke:

etsimme vapaaehtoisia kertomaan oppitunneille omasta ammatistaan, harrastuksestaan, erikoistaidostaan. Oppilaat ovat toivoneet tietoa esim. lastenhoitajan, sairaanhoitajan, palomiehen, kokin, poliisin, ja yrittäjän ammateista. Vierailun kesto voi olla esim. 30 min ja luokka-asteen voi itse valita. Jos kiinnostuit asiasta, voit kysellä lisää opettaja Teija Naskalilta. (edu.hel.fi)

 

Varainhankinta ja varojen käyttö

Yhdistys rahoittaa toimintaansa keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja niihin liittyviä myyjäisiä.

Tapahtumista kertyneillä varoilla kustannetaan keväisin nelosluokan oppilaiden hymypatsaat, jaetaan stipendejä, hankitaan koulun toiveiden mukaan mm. välituntivälineitä ja tuetaan vuosittain hakemusten perusteella kuudensien luokkien kevään luokkaretkeä. Tuen jakamisessa tasa-arvoisuus on tärkeää, joten yhdistys ei jaa tukea yksittäisille oppilaille, vaan koko koululle tai luokille.

 

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Kallahden koulua käyvien lasten vanhemmat ja huoltajat. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä sekä kannatusjäseniksi henkilöitä tai yhteisöjä.

Also non-Finnish-speaking parents

are warmly welcome!

Lisätietoja KAVYn toiminnasta:

KAVYn puheenjohtaja Teija Tuukkanen teija.tuukkanen@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja Katri Miettinen katri.miet84@gmail.com